HELSINGBORG SÖDRA

Helsingborgs Södra bildades under hösten 2012 och är ett relativt nytt område.

Styrgruppsordförande på Helsingborgs Södra

Mats Pålsson

Mats Pålsson

Sydhamnskiosken

Styrelseledamot i Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?

Jag tycker att det är viktigt att lära känna till området och vilka som verkar
i detsamma och Hbgs Företagsgrupper är ett utmärkt sätt att göra det på,
här träffar vi kolleger regelbundet ifrån vårt område och på de gemensamma
evenemangen är även kolleger ifrån hela staden med. Tillsammans
kan man påverka betydligt mer än om man är ensam företagare.

Vad har ni lyckats påverka på Helsingborgs Södra?

Vi har fått informationstavlor på tre ställen i området, och vi har varit
delaktiga i planeringen utav ombyggnaden av Planteringsvägen som har
blivit väldigt lyckad.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?

Vi anser att otryggheten i området måste tas på största allvar, vi planerar
att ha en ronderande väktare likt det som Berga och Ättekulla har idag.
Det innebär att kostnaden slås ut på många företag och då blir det möjligt
att genomföra.

Detta är vi

Vill du också engagera dig i Helsingborg Södra?

Kontakta oss nedan på önskad mailadress

Mats Pålsson

Styrgruppsordförande
Sydhamnskiosken 
sydhamnskiosken(at)telia.com

Bo Sonesson/Mikaela Åberg

Helsingborgshem
bo.sonesson@helsingborgshems.se
mikaela.aberg(at)helsingborgshems.se

Max Alsborn/Ahmed Abdulrahman

Wihlborgs Fastigheter
max.alsborn(at)wihlborgs.se
Ahmed.Abdulrahman(at)wihlborgs.se

Robert Norrhede

Jørn Bolding AB
rn(at)bolding.as

Per Alm

Optimera
per.alm(at)optimera.se

Mikael Nordström

NPP-Photo Sweden AB
m.n(at)npp-photo.com

Pia Zachrison

Helsingborgs stad
pia.zachrison(at)helsingborg.se

Martin Larsson

LP Måleri
martin.larsson(at)lpmaleri.se

Eva-Lotta Bergström

Helsingborgs Stad
eva-lotta.bergstrom(at)helsingborg.se

Grethe Hedström

Helsingborgs Företagsgrupper
grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se