Jessica Stålhammar, ledamot i styrelsen för Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Genom styrelsen kan jag göra nytta genom min mångåriga erfarenhet av
näringslivet både lokalt och nationellt. Jag och mina kollegor på WSA Law
håller löpande seminarier i juridik för medlemmarna. Dessutom lär jag mig
hela tiden nya saker av företagarna, t.ex. vilka utmaningar de löpande
står inför. Detta har jag sedan nytta av i min yrkesroll.

Vilka fördelar ser du i Helsingborgs Företagsgrupper?
Företagsgruppernas nätverk är t.ex. är ett bra forum för att knyta kontakter,
att lära sig av varandra och att på sikt kunna göra affärer ihop.

Vår slogan är nätverka, påverka, samverka.
Vad ser du som viktigast i
din roll?
Min viktigaste roll är att tillsammans med andra i styrelsen och styrgrupperna
påverka omgivningen, t.ex. våra politiker. Jag upplever samarbetet
med kommunen som mycket gott idag, och även klimatet för företagande
är bra.

 

Jessica Stålhammar
WSA LAW

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se