Näringslivsdirektör Annette Melander Berg

Adjungerad i Helsingborgs Företagsgruppers styrelse.

Varför har du valt att engagera dig i styrelsen?
Det är en möjlighet för mig och för staden att få tillgång till de företag som
är medlemmar. Vad ligger på deras agenda? Vad är behoven? Hur ser de
på att verka i Helsingborg? Då kan vi prioritera vårt arbete och vi kan även
hitta frågor som vi måste samarbeta kring.

Hur viktiga är Helsingborgs Företagsgrupper för staden?
Viktiga. De är som sagt en röst för ca 320 företag i staden som verkar
under olika förhållanden. Vi får en bild av hur det ser ut på de olika
företagsområdena, vad som är prioriterat, och det underlättar för oss.

Hur kan vårt samarbete förstärkas?
Genom att jobba ännu mer fokuserat kring vissa frågor och kraftsamla
där. Till exempel genom dialogmöten kring trygghet och brottslighet, som
vi planerar att genomföra tillsammans. En fråga som jag också tror vi kan
fokusera mer på är kompetensfrågan och tillgång till kompetent arbetskraft.
Det är en nyckelfråga för många företag i dag. Hur kan vi samarbeta
mer kring den?


Annette Melander Berg

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se