LÅNGEBERGA

Genom att samverka, påverka och nätverka har området uppnått konkreta
resultat i flera viktiga frågor rörande bland annat infrastruktur och avfall.

Styrgruppsordförande på Långeberga

Mats Söderström

Mats Söderström

Klimat-Transport

Styrelseledamot i Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?

Jag tycker det är viktigt att kunna vara med att påverka och ofta kan det vara svårt som ensam förtagare, men är man flera som engagerar tillsammans i en fråga, så blir man starkare. En annan viktig sak är ju att lära känna de andra företagen på Långeberga.

Vad har ni lyckats påverka på Långeberga?

Mycket av det vi lyckats med handlar om trafiksäkerhet på området.
Uppmålning av linjer, cirkulationsplats, cykelväg norrut, trafikljus i korsningen Långebergavägen/Hjorthögsvägen, belysning cykelväg med mera. Vi har även arbetat med att få en fungerande busstidtabell efter de
anställdas arbetstider, avsett när de börjar eller slutar. 2012 fick företagen
på Långeberga Helsingborgs stads Miljöpris! Allt organiskt avfall samlas
in och transporteras till biogasanläggning på Filborna där avfallet blir till
drivmedel för bland annat stadens bussar.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?

Det som kanske oroar mest är uppställningsplatser för lastbilar och vad
som händer när man efterhand bygger ut på Skanska området Mitt emot
Nowaste. Idag står många där och det gör att det är lugnt på Långeberga
området, men framtiden är ju oviss om vad som kommer hända. Vi vill
inte tillbaka till hur det var tidigare när det stod lastbilar överallt inne på
Långeberga.

Detta är vi

Vill du också engagera dig i Långeberga?

Kontakta oss nedan på önskad mailadress

Mats Söderström

Klimat Transport 
Styrgruppsordförande
mats.soderstrom(at)klimat-transport.se

Helena Nilsson

Everfresh
helena.n(at)nowaste.se

Paul Andersson

Nordiska Grönsaksmästarna
paul.andersson(at)gronsaksmastarna.se

Lars Hult

ICA
lars.hult(at)ica.se

Jörgen Johansson

3N Produkter
jorgen(at)3n.se

Matias Steen

Fruktservice
matias(at)fruktservice.se

Eddy Brindon

Ewerman
e.brindon(at)ewerman.se

Per Eneborg

Wihlborgs Fastigheter
per.eneborg(at)wihlborgs.se

Eva-Lotta Bergström

Helsingborgs Stad
eva-lotta.bergstrom(at)helsingborg.se

Grethe Hedström

Helsingborgs Företagsgrupper
grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se