VÄLA NORRA

Området Väla Norra som tidigare under en period tillhört Berga bildade nyligen en egen styrgrupp.

Styrgruppsordförande på Väla Norra

Thomas Fagerberg

Thomas Fagerberg

Bravida Cooling

Styrelseledamot i Helsingborgs Företagsgrupper

Varför har du valt att engagera dig i företagsgruppen?

Jo, för att kunna påverka och förbättra på området vad det gäller säkerhet, trafikflöde, belysning på gångar och cykelvägar samt området (grönområden) skall se inbjudande ut när kunder och entreprenörer kommer på besök till våra respektive arbetsområde.

Vad har ni lyckats påverka på Väla Norra?

Just det jag var inne på, förbättrat belysning på cykel/gångvägar, snyggare
grönområden, bra och överskådliga informationsskyltar vid infarterna.
ökad säkerhet på området. Bättre trafikflöde, sänkt hastighet vissa
sträckor, infört väjningsplikt vissa påfarter.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för området?

Bättra ytterligare på belysning på vissa sträckor gång/cykelvägar, se över
säkerheten på området om där är mer att göra för att folk skall känna sig
trygga. Samt öka upp kontaktnäten/affärerna på området…

Detta är vi

Vill du också engagera dig i Väla Norra?

Kontakta oss nedan på önskad mailadress

Thomas Fagerberg

Styrgruppsordförande
Kylservice i Hbg
thomas.fagerberg(at)klimatkyl.se

Michael Stensson

Castellum
michael.stensson(at)castellum.se

Frida Carlsson

Wihlborgs Fastigheter
frida.carlsson(at)wihlborgs.se

Håkan Sturesson

Helsingborg Stad
hakan.sturesson(at)helsingborg.se

Grethe Hedström

Helsingborgs Företagsgrupper
grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se

annonsörer

Florettgatan 29c - 254 67 Helsingborg

Telefon 042-20 06 28

Mobil 070-678 06 28

grethe(at)helsingborgsforetagsgrupper.se